Fikih Islam

Fikih IslamFikih Islam – Pasti diantara kita banyak yang bertanya apa sih Fikih Islam itu. Dan bagaimana definisi   tentang Ilmu Fikih Islam, mari kita pelajari gambaran umum tentang Ilmu Fikih secara terperinci di sini.

Pengertian Ilmu Fikih adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syariah atau hukum islam dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbetuk masyarakat sosial.

Dari pengertian di atas dalam kaitanya dalam Fikih islam maka kaum muslim harus berbondong-bondong untuk mempelajari hukum-hukum islam untuk hidup manusia baik bersifat perorangan maupun kolektif.

Hukum mempelajari Ilmu Fikih Fardu’ain dan secara khusus hukum mempelajari Ilmu Fikih Islam terbagi kpd dua bagian:

 1. Ada ilmu fikih yang wajib dipelajari oleh seluruh umat islam yang mukallaf, seperti mempelajari masalah shalat, puasa dan lain-lainya
 2. Ilmu fikih yang wajib dipelajari oleh sebagian orang umat islam seperti mengetahui masalah nikah, rujuk, sarat2 menjadi wali hakim dll
 3. Hukum mempelajari fikih itu ialah untuk keselamatan dunia dan akhirat.

yang menjadi dasar dan pendorong bagi umat islam untuk mempelajari ilmu fikih adalah :

 1. Untuk mencari kebiasaan paham dan pengertian dari agama islam
 2. Untuk mempelajari hukum-hukum islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia
 3. Kaus muslimin harus bertafaqquh artinya memperdalam pengetahuan dalam hukum-hukum agama baik dalam bidang aqaid dan akhlak maupun dalam bidang ibadah dan muamalah.

Materi yang di bahas dalam Fikih Islam adalah

 1. Taharah
 2. Shalat
 3. Jenazah
 4. Zakat
 5. Puasa
 6. Haji dan umroh
 7. Muamalah
 8. Faraid (pembagian harta pusaka)
 9. Nikah
 10. Jinayat
 11. Hudud (hukuman)
 12. Jihad (perang)
 13. Makanan dan penyembelihan
 14. Aqdiyah (hukum-hukum pengadilan)
 15. Al-khilafah

Lebih detail materi Fikih Islam hanya di duniaislam.org

—————————————————

Artikel Terkait